PROW 2014-2020

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Rozszerzenie działalności. Wprowadzenie sprzętów rekreacyjnych z branży usług eventowych” mająca na celu  rozszerzenie oferty o kolejne usługi w branży eventowej poprzez zakup urządzeń zabawowych oraz utworzenie jednego miejsca pracy w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Efektem operacji jest wzrost zysku przedsiębiorstwa.

Projekt polega na rozszerzeniu działalności gospodarczej „Ence Pence na fali” Aleksandra Szlaga- Jaskułka w miejscowości Luzino, gminie Luzino pod wiodącym kodem PKD 93.21.Z (Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki). Firma świadczy usługi związana z obsługą wydarzeń dziecięcych, w planowanej operacji pragnę poszerzyć działalność o rekreacje młodzieży i dorosłych, wprowadzenie na obszar LGD usług wynajmu i obsługi sprzętów rekreacyjnych do rywalizacji, niedostępnych na tym obszarze oraz sprzętów do usług animacyjnych. Siedziba firmy oraz magazyn będą znajdywały się w dotychczasowym miejscu (Luzino ul. Kościuszki 11). Rozpoczęcie realizacji operacji przewiduje się niezwłocznie po podpisaniu umowy, która zajmie około 4 miesiące. Realizacja operacji sprowadza się do zamówienia: sprzętów rekreacyjnych do rywalizacji, namiotu, przyczepy i sprzętu nagłaśniającego oraz oświetleniowego.

Wartość operacji:           

  • Koszt całkowity – 111 348,48  zł
  • Koszty kwalifikowane – 111 348,48 zł   

Wartość uzyskanego dofinansowania – 76 227,00 zł.

© 2020 ENCE PENCE na fali. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Adres: 
ul. Kościuszki 11, 82-424 Luzino
Tel. 509 394 255
encepenceanimacje@gmail.com